Pietari Jääskeläinen  

Elämääni on ohjannut lapsen usko

Isäni oli Luumäen seurakunnan kirkkoherra ja me lapset kävimme usein sunnuntaisin kotikirkkomme Jumalanpalveluksissa. Paljon en hänen puheistaan muista. Tärkeintä elämäntaipaleelleni oli kirkon alttaritaulu, johon katseeni kiinnittyi. Siinä on Jeesus ristillä läheisten keskellä. Ristin yläpuolella ovat sanat JUMALA ON RAKKAUS. Tässä on kolmella sanalla todettu kristinuskon ja koko 1000-sivuisen Raamatun ydinsanoma.

  

Meidän seurakuntalaisten tulisi koko sydämestämme toteuttaa Rakkauden kaksoiskäskyä; Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi kuin itseäsi.

Lähimmäisenrakkaus tulee olla seurakunnan ydin. Sen tulee näkyä entistä enemmän seurakunnan toiminnassa; Rukous lähimmäisten, rauhan ja hyvyyden voiton puolesta, sielunhoito, talous-, ruoka- ja muu kriisiapu, vanhus-, vammais-, lapsi-, nuoriso- ja perhetyö, ystävätoiminta. Autamme kaikkia hädänalaisia. Ketään ei jätetä yksin!

Tällä ohjelmalla olen mukana seurakuntavaaleissa. Ohjeena Raamattu - ei puolueohjelmat!

Rauha kanssasi, Iloa elämääsi,

Pietari Jääskeläinen

Ehdokas kirkkovaltuustoon numerolla 6 ja kirkkoneuvostoon numerolla 85.

  

...ja tarina jatkuu:

Todettakoon että noin 3 vuotta olin kirkon keskusjärjestön (Kirkkopalvelut) palveluksessa. Tehtäväni oli vastata Kirkon yhteisvastuukeräyksen toteuttamisesta ja kirkon ruokapankkitoiminnan käynnistämisestä eri puolella Suomea. Kirkon ruoka-apu on edelleen hyvin tärkeää tuhansille hädänalaisille ihmisille ja perheille!

Ehdotukseni pohjalta Kirkon Ruokapankkityöryhmä teki aloitteen, että kutsutaan koolle Nälkäryhmä, jossa olisivat edustettuina kaikki sellaiset tahot, jotka voivat toimia inhimillisiä kärsimyksiä tuottavan köyhyysongelman ja sen moninaisten kielteisen seurausvaikutusten vähentämiseksi.

Nälkäryhmän kokoonkutsujana ja puheenjohtajana toimi piispa Eero Huovinen, varapuheenjohtajina eduskunnan puhemies Riitta Uosukainen ja varapuhemies Kerttu Törnqvist. Jäseniä oli eduskunnan muista suuremmista ryhmistä, Työnantajain keskusliiton toimitusjohtaja Johannes Koroma, SAK-n puheenjohtaja Lauri Ihalainen, MTK-n puheenjohtaja Esa Härmälä, johdon edustajia Suomen Kuntaliitosta, SPR-stä, Eläkejärjestöistä, Mannerheimin lastensuojeluliitosta, Työttömien vk. yhteistoimintajärjestöstä ja Kirkon järjestöistä. Valmisteleva asiantuntijaryhmä oli myös hyvin monipuolinen, mm. sosiaali- ja terveysalan toimijoita, tutkijoita, järjestöjen edustajia. Itse toimin sihteerinä.

Oli suoranainen Ihme, että Nälkäryhmä pystyi tekemään köyhyyden torjumiseksi yksimielisen kannanoton, joka luovutettiin eduskunnassa kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajistolle.

Nälkäryhmän kannanotto: Hallituksen keskeisenä painopistealueena on edistää toimia, joilla ehkäistään ja vähennetään vakavia köyhyysongelmia, syrjäytymistä ja huono-osaisuuden kasautumista.

Nälkäryhmä kiinnitti vakavaa huomiota mm. seuraaviin ongelmiin ja niiden korjaamiseen:

 • Pitkäaikaistyöttömien kasautuvat työllisyys-, toimeentulo- ja elämänhallintaongelmat. Tämä on köyhyyden suurin selittävä tekijä maassamme.
 • Kouluttamattomien ja syrjäytyneiden nuorten työllistymisongelmat. Pitkittyvän ja periytyvän köyhyyskulttuurin vaarat.
 • Talous- ja muissa vaikeuksissa olevat lapsiperheet.
 • Ylivelkaantuneiden kohtuuton asema.
 • Erityisryhmien, kuten mielenterveysongelmaisten vaikeutuneet elinmahdollisuudet.
 • Verotuksen ja sosiaaliturvan päällekkäisyyksien aiheuttamat perusturvaongelmat tulo- ja kannustusloukkuineen.
 • Asumisen kalleuden ja asuntojonojen vuoksi kestämättömään asemaan joutuneet.

Lisäksi asiantuntijaryhmä teki hyvin kattavan selvityksen ja yksilöidyt toimenpide-esitykset köyhyyden torjumiseksi.

Toimiessani kansanedustajana ja kaupunginvaltuutettuna toimin näiden ongelmien vähentämiseksi.

Nälkäryhmän kannanotto köyhyyden vähentämiseksi on edelleen ajankohtainen. Köyhyys todennäköisesti lisääntyy talven tullessa ja pikaisia toimia tarvitaan!

  

Seurakuntavaalit 20.11.2022
Ennakkoäänestys 8.-12.11.2022

  

Esitä mielipiteesi, mitä parannusesityksiä tulisi tehdä. Ajan asiaa eteenpäin!

  


Teemoja, joiden puolesta olen ajanut asiaa eduskunnassa 2009-2015

REHELLISYYS, OIKEUDENMUKAISUUS JA INHIMILLISYYS

 • Jokaiselle oikeus turvalliseen ja hyvään elämään.
 • Verotus maksukyvyn mukaan. Rikkaiden varallisuusvero palautettava.
 • Rahan lapiointi velkamaille ja keinottelijoille loputtava.
 • Suomen EU-jäsenmaksuja alennettava. EU:n byrokratiaa ja budjettia karsittava rajusti.
 • Hoitotakuu terveydenhoitoon, päivähoitoon, kotihoitoon ja vanhustenhoitoon.
 • Perusturvaa parannettava, omaishoitajille tukea ja ystävätoimintaa yksinäisille.
 • Eläkkeet turvattava. Köyhdyttävä eläkeindeksileikkaus pois.
 • Lapsiperheille turvaa. Käsittämätön lapsilisäleikkaus pois.
 • Työtä ja yritteliäisyyttä, harmaa talous saatava kuriin.
 • Nuorille työtä tai koulutusta - ei syrjäytymistä.
 • Kestävä kehitys tuleville sukupolville turvattava.

= KANSA tarvitsee oikeudenmukaisen hallituksen!

  

Puheenvuoroja eduskunnassa 2009-2015:

26.2.2015
Kansalaisten toimeentuloleikkaukset ja köyhyyden kasvu

18.2.2015
Säästötoimet johtavat koulutustason laskuun

4.2.2015
Suomen kokonaisvastuut velkamaiden ja pankkien tukipaketeista

28.1.2015
Toimeentulotuen ja omaishoidon tuen siirto Kelalle

18.12.2014
Homekoulujen ja muiden rakennusten korjaus

16.12.2014
Poliisin määrärahat

11.12.2014
Kreikan lainojen anteeksianto

2.12.2014
Peruspalvelujen rahoitusleikkaus
Lähidemokratian turvaaminen

5.11.2014
Hallituksen talouspolitiikasta

15.10.2014
Eläkeläisten köyhtyminen - eläkeindeksin leikkaus

7.10.2014
Hallituksen energiapolitiikka on hiilenmustaa

24.9.2014
Asiakirjojen julkisuus

23.9.2014
Eriarvoistuminen ja pienituloisten vaikeutunut toimeentulo

18.9.2014
Yksityisteiden määrärahaleikkaukset

16.9.2014
Kansalaisten lakisääteisten palvelujen turvaaminen

11.9.2014
Ukrainan kriisistä

4.9.2014
Terveyskeskusten ja sairaaloiden lakkauttaminen

28.5.2014
Alkoholin veroton tuonti

27.5.2014
Julkisyhteisöjen verot yli 60 BKT:sta

7.5.2014
EU:n perussopimuksen vastaiset tukipalvelut

7.5.2014
Ansioperusteisen sosiaaliturvan murentaminen

2.4.2014
Laki taksikuljetuksen ammattipätevyydestä

26.3.2014
Ammatillisen koulutuksen säästöt

18.3.2014
Jättikunnat - kylä- ja kaupunginosayhdistykset

12.2.2014
EU-politiikasta

10.12.2013
Lisäbudjetti ylioptimistinen

22.10.2013
Lastenhoidon järjestäminen

19.9.2013
Geenimuunneltujen kasvien vaarat

4.6.2013
Poliisin hallintouudistuksen säästöt

16.5.2013
Suomen ja Kreikan ns. vakuussopimus

15.5.2013
Euroopan rahoitusvakausväline - Suomen vastuut

8.5.2013
Uusiutuvan energian käyttö

17.4.2013
Välikysymys Kyproksen tukipaketeista ja rahanpesusta

8.4.2013
Hallituksen vastuuton tiedottaminen

5.4.2013
Terrorismin rahoittamisen estäminen

20.3.2013
Kohtuuhintaisen asumisen turvaaminen

13.3.2013
Tuomioistuinten yhdistämisen ongelmat

26.2.2013
Kansanedustajapaikkojen tulee vastata kannatusta

13.12.2012
Ei yhteisvastuuta pankkikriisin kustannuksista

13.11.2012
Ryhmäpuheenvuoro EU-rahoituskehysten nostamisesta

13.11.2012
EU:n jäsenmaksualennusta haettava Ruotsin tapaan


Pääset lukemaan yllä listattuja puheenvuoroja eduskunnan sivuilta.

Tule tapaamaan Pietaria ja keskustelemaan sinua askarruttavista asioista. Ajan asiaa eteenpäin! Klikkaa tästä ja katso kalenteri >

  

Eduskuntapuheita
ja muita kirjoituksia

Toimeentuloleikkaukset ja köyhyyden kasvu

Säästötoimet johtavat koulutustason laskuun

Suomen kokonaisvastuut velkamaiden ja pankkien tukipaketeista

Homekoulujen ja muiden rakennusten korjaus

Kreikan lainojen anteeksianto

Hallituksen talouspolitiikasta

Eläkeläisten köyhtyminen - eläkeindeksin leikkaus

Hallituksen energiapolitiikka on hiilenmustaa

Tule mukaan suurjytkyyn!

Perussuomalaiset kisaavat ykkössijasta Vantaalla

Verot maksukyvyn mukaan - EI tasaverolle

Suomi maksaa rikkaiden EU-maksuja

Kannanotto valtion budjettiin

Perustuslakia muutettava, tapaus Vanhanen

Suomi lapioi rahaa velkamaille

Harmaa talous poistettava

Riittävä peruspäiväraha

Perusturvaa vahvistettava

Sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen

Hyvinvointivaltion hautajaisissa

Hoitotakuu päivähoitoon, terveydenhoitoon, vanhustenhoitoon

Vantaan päättäjät vastuuttomia - velkamäärä hirvittävä

Kouluolot saatava turvallisiksi Vantaalla

Mihin valtion tulot katoavat?

Pietarin eduskuntatyö 2009-2015

» Pietari YLE Areenassa

» Puheenvuorot eduskunnassa