Pietari Jääskeläinen  

22.2.2011 |   Perustuslain 115  §:n mukainen valtioneuvoston oikeuskanslerin ilmoitus entisen pääministerin Matti Vanhasen virkatoimen lainmukaisuuden tutkimiseksi

Perustuslakia muutettava - tapaus Vanhanen

Arvoisa puhemies! Seuraavan eduskunnan tulee korjata epäoikeudenmukaiset ministerivastuupykälät ja näin ministerien korkeaa syytekynnystä alentaa. Puolueettomuuden ja riippumattomuuden takaamiseksi Suomeen tulee perustaa tuomareista koottu perustuslakituomioistuin.

Tulee tehdä selvitys ministerien lainvastaisesta esteellisyydestä valtioneuvoston istunnoissa. Tällainen moraaliton toiminta, oman edun tavoittelu, on jatkunut maan hallituksissa vuosikymmeniä. Kansan oikeustajun vastaista on perustuslakivaliokunnan kanta, ettei pääministerin syytekynnys valtakunnanoikeuteen ylity. Olihan pääministeri valtioneuvoston yleisistunnon puheenjohtajana ollut toistuvasti, yhteensä kuusi kertaa, riidattomasti esteellinen päättämään Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta jaettavista avustuksista Nuorisosäätiölle. Vanhanen toimi Nuorisosäätiön puheenjohtajana vuosina 1992-2003 sekä keskustan puheenjohtajana ja pääministerinä vuosina 2003-2010. Vuosina 1998-2009 Nuorisosäätiö ja sen omistamat yhtiöt tukivat keskustalaisia tahoja lähes 150 000 eurolla. Vanhasen presidenttikampanjaa Nuorisosäätiö yhtiöineen rahoitti reilulla 23 000 eurolla.

Vanhasen syytekynnys perustuslakivaliokunnan ja siellä olleiden oikeusoppineiden mukaan ei ylittynyt, koska perustuslain ministerivastuupykälät ovat korkeat. Teoista, joista rapsahtaisi tavalliselle kunnanvaltuutetulle syytteet, ministeri, tässä tapauksessa pääministeri, jää syyttämättä. Voiko tämä olla oikeudenmukaista? Ei. Kansalaiset ovat sitä mieltä, että kaikkia tulee kohdella lain edessä samoin perustein tai jopa niin, että maamme korkeimpien päättäjien syytekynnyksen tulisi olla jopa muita matalampi, koska heiltä tulee vaatia virkatoimissaan erityistä nuhteettomuutta. Seuraavan eduskunnan tulee korjata epäoikeudenmukaiset ministerivastuupykälät ja näin ministerien syytekynnystä siis alentaa.

Tapaus Vanhanen on jäävuoren huippu. Vuosikymmenten ajan useat ministerit ovat olleet esteellisiä ja jopa toistuvasti päättämässä valtioneuvostossa erilaisten avustusten kohdentamista omille yhdistyksilleen, säätiöille ja muille tahoille, joiden hallituksessa he samalla istuvat. Tällainen vuosikymmenien aikainen törkeä maan tapa, päättäjien piittaamattomuus lakien toteuttamisesta ja oman edun politiikka on saatava loppumaan. On tarpeen puhdistaa pöytä kokonaan. Kansalaisten tulee saada tietää, miten laajaa tällainen mädännäisyys on ollut. Tämän takia tulee tehdä selvitys ministereiden tapahtuneesta esteellisyydestä valtioneuvoston istunnoissa.

Esityksen Vanhasen syyttämättä jättämisestä on tehnyt perustuslakivaliokunta, joka koostuu eri puolueiden kansanedustajista hallituspuolueiden edustajien ollessa enemmistönä. Jotta varmistetaan tällaisissa tapauksissa aina päätöksenteon puolueettomuus, Suomeen tarvitaan välttämättä puolueeton ja täysin riippumaton tuomareista koottu perustuslakituomioistuin. Tällainen tuomioistuin on monissa Euroopan maissa.

Ministerien syytekynnys on perustuslaissa liian korkea. Epäoikeudenmukaiset ministerivastuupykälät on seuraavan eduskunnan korjattava. Puolueettomuuden varmistamiseksi Suomeen tulee perustaa tuomareista koottu perustuslakituomioistuin. Nykyisten epäoikeudenmukaisina pidettävien ministerivastuupykälien mukaan Vanhasen syytekynnys ei ylity.

Pietari Jääskeläinen

Tule tapaamaan Pietaria ja keskustelemaan sinua askarruttavista asioista. Ajan asiaa eteenpäin! Klikkaa tästä ja katso kalenteri >

  

Eduskuntapuheita
ja muita kirjoituksia

Toimeentuloleikkaukset ja köyhyyden kasvu

Säästötoimet johtavat koulutustason laskuun

Suomen kokonaisvastuut velkamaiden ja pankkien tukipaketeista

Homekoulujen ja muiden rakennusten korjaus

Kreikan lainojen anteeksianto

Hallituksen talouspolitiikasta

Eläkeläisten köyhtyminen - eläkeindeksin leikkaus

Hallituksen energiapolitiikka on hiilenmustaa

Tule mukaan suurjytkyyn!

Perussuomalaiset kisaavat ykkössijasta Vantaalla

Verot maksukyvyn mukaan - EI tasaverolle

Suomi maksaa rikkaiden EU-maksuja

Kannanotto valtion budjettiin

Perustuslakia muutettava, tapaus Vanhanen

Suomi lapioi rahaa velkamaille

Harmaa talous poistettava

Riittävä peruspäiväraha

Perusturvaa vahvistettava

Sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen

Hyvinvointivaltion hautajaisissa

Hoitotakuu päivähoitoon, terveydenhoitoon, vanhustenhoitoon

Vantaan päättäjät vastuuttomia - velkamäärä hirvittävä

Kouluolot saatava turvallisiksi Vantaalla

Mihin valtion tulot katoavat?

Pietarin eduskuntatyö 2009-2015

» Pietari YLE Areenassa

» Puheenvuorot eduskunnassa